συνδέομαι με τη σκέψη σου ...
Διαβάζω τη σκέψη σου
Δεν με πίστεψες ότι το βρήκα ;
... μαγικά ?