Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Μ. Μελισίδης, dsphinx  

Κωνσταντίνος Μ. Μελισίδης BSc, BBA, PGDE, MSc, PhD(c)

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής K-12

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

e: dsphinx (στο) sch.gr | w: