Τίτλος Θεματική Ενότητα Εργαλεία Κατηγορία
Semantic Web/ Ontology Openlink Virtuoso Web Ontology http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/29185504/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%82-_%CE%9F%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9_%CE%B1_WEB-_Openlink_Virtuoso Οντολογία WEB Web Ontology with Openlink Virtuoso Οντολογία WEB Web Ontology with Openlink Virtuoso http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
HTML form Security - Pen test Webscarab Security http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/28344060/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE_webscarab_-_%CE%9F_%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CE%B5%CE%B9 Webscarab: A Case Study Security with Webscarab Webscarab: A Case Study Security with Webscarab http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
IoT IoT Internet http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/29509980/Standardization_Activities_on_communications_issues_for_Internet_of_Things_IoT_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_2014_ Standardization Activities on communications issues for Internet of Things Internet with IoT Standardization Activities on communications issues for Internet of Things Internet with IoT http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Mobile Agents Jade Framework Internet http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/29616841/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B5_JADE Κινητοί Πράκτορες με JADE Internet with Jade Framework Κινητοί Πράκτορες με JADE Internet with Jade Framework http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Σχολικός Εκφοβισμός Εκπαίδευση http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/29566528/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός Εκπαίδευση with Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός Εκπαίδευση with http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Φιλοσοφία της Παιδείας Εκπαίδευση http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://drive.google.com/open?id=0B4YoK5fSTrbxbGpUU2dxdzBUOVk Ο λαβύρινθος της γνώσης του παιδευτικού μας συστήματος Εκπαίδευση with Ο λαβύρινθος της γνώσης του παιδευτικού μας συστήματος Εκπαίδευση with http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ 2017 Εκπαίδευση http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/33264289/%CE%A0%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF Παίζοντας με το μπαλόνι και το αυτοκίνητο Εκπαίδευση with Παίζοντας με το μπαλόνι και το αυτοκίνητο Εκπαίδευση with http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Internet IoT Sch PHP ESP8266 Arduino Internet http://dsphinx.mysch.gr/Media/images/Computational-literacy.jpg https://www.academia.edu/40453276/%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CE%B7%CF%83%CE%B7_Joomla_%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B5_%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF_%CE%BC%CE%B5_Arduino_ESP8266_Client_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%B4%CE%B9_%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF Υλοποίηση Joomla Ενθέματος / ESP8266 στο sch.gr Internet with PHP ESP8266 Arduino Υλοποίηση Joomla Ενθέματος / ESP8266 στο sch.gr Internet with PHP ESP8266 Arduino http://dsphinx.mysch.gr/?page=info 01/20/2014
Άρθρα Πληροφορικής, ΕΛ/ΛΑΚ, Draft Papers ICT, ICT Papers, Semantic Webm Webscarab, Jade Java, Agents, ICT , IoT Κωνσταντίνος Μ. Μελισίδης Κωνσταντίνος Μ. Μελισίδης 2016 09/10/2016 Άρθρα Πληροφορικής, ΕΛ/ΛΑΚ, Semantic Webm Webscarab, Jade Java, Agents, ICT , IoT