Δραστηριότητες για την Α, Β και Γ τάξη

Μάθε τη μεταφορά και αποθήκευση: https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1

Λαβύρινθος ακολουθία: https://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1

Μέλισσα ακολουθία: https://studio.code.org/s/course1/stage/7/puzzle/1?section_id=1754159

Καλλιτέχνης Ακολουθίας: https://studio.code.org/s/course1/stage/8/puzzle/1?section_id=1754159

Χαρούμενοι Χάρτες: https://studio.code.org/s/course1/stage/1/puzzle/1

Λαβύρινθος Επαναλήψεις: https://studio.code.org/s/course1/stage/13/puzzle/1?section_id=1754159

Μέλισσα Επαναλήψεις: https://studio.code.org/s/course1/stage/14/puzzle/1?section_id=1754159

Τρέξε Μάρκο / Τρέξε Σοφία: https://www.brainpop.com/games/runmarco/

Blocky Games: https://blockly-games.appspot.com/?lang=el

Λαβύρινθος, εντοπισμός σφαλμάτων (βήμα): https://studio.code.org/s/course1/stage/5/puzzle/1

Δραστηριότητες για την Δ, Ε και Στ' τάξη

Blocky Games: https://blockly-games.appspot.com/?lang=el

Ζήσε μια περιπέτεια στο Minecraft: https://code.org/minecraft

Ζήσε μια περιπέτεια στο StarWars: https://code.org/starwars

Γράψε κώδικα με την Έλσα και την Άννα: https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1

Παίξε το κλασικό πια Angry Birds: https://studio.code.org/hoc/1

Καλλιτέχνης & Μεταβλητές: https://studio.code.org/s/course4/stage/6/puzzle/1

Make a flappy code game: https://code.org/hourofcode/flappy

ΔραστηριότητεςCollage και Emoji

** Σούπερ Πρόκληση

Σούπερ πρόκληση – μεταβλητές https://studio.code.org/s/course4/stage/19/puzzle/1

Σούπερ πρόκληση – για βρόχους https://studio.code.org/s/course4/stage/20/puzzle/1

Σούπερ πρόκληση – λειτουργίες και παραμέτρους https://studio.code.org/s/course4/stage/21/puzzle/1

Σούπερ πρόκληση – Ολοκληρωμένη https://studio.code.org/s/course4/stage/22/puzzle/1